Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la campanya “5 al dia” —organitzada per Mercabarna i l’Associació Gremial d’Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona i Província (AGEM)— o de tercers que li hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts. Tot aquest material està emparat per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:


Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es disposi d’autorització expressa i per escrit dels responsables de la campanya “5 al dia” (Mercabarna i AGEM). Els usuaris no poden vendre o cedir, sota cap concepte, ni tan sols de manera gratuïta, la informació que es facilita en aquesta pàgina.


“5 al dia, fruites i hortalisses per a una bona salut” és una marca legalment registrada. En queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció sense l’autorització prèvia i per escrit de Mercabarna i l’AGEM.


L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Mercabarna i l’AGEM o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. Mercabarna i l’AGEM no seran responsables de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i els advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicacions.

Utilitzem les galetes per millorar els nostres serveis i oferir-te una bona experiència de navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu us.

Veure política de galetes Tanca pop-up